Projekt TH02030069 / „Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny byl řešen s finanční podporou TA ČR (www.tacr.cz).

Cílem projektu bylo vytvoření expertního systému pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny na území, kde došlo ke skončení báňského provozu. Příkladem využití území jsou výsypky povrchových dolů či důlní odvaly vytvořené hlubinou těžbou a s nimi související problematikou. Efektivní hodnocení a management rizik zohledňující dynamický vývoj krajiny a dopady extrémních scénářů jsou důležitým krokem jak v procesu územního plánování, tak i výstavby a rozvoje sídel či infrastruktury.

Klíčová slova: Expertní systém; Revitalizovaná území; Urbanistická řešení; Plánování krajiny; Ukončení báňského provozu