AZ Consult, spol. s r.o. se věnuje inženýrské geologii a geomechanice, projektování dopravních a vodohospodářských staveb a inženýringu především v přípravných fázích stavebního procesu.

GEO-TOOLS je výzkumná nezisková organizace se zkušenostmi spolupráce ve VaV informačních systémů pro monitorování přírodních rizik a pro včasná varování. Její výsledky jsou využívány partnery ze státní správy a samosprávy i komerčních firem. Do projektu vložila odborníky a výstupy z předešlých projektů z oblastí aplikované informatiky, vývoje DB a inf.systémů, hodnocení a prognózování dat, modelování a simulace procesů.

Technická univerzita v Liberci řeší a řešila řadu projektů VaV (např. Inf.společnost, Výzk.centra, MPO, TAČR, GAČR). Do projektu vložila odborníky v oblasti aplikované informatiky, tvorby databázových a informačních systémů, zpracování dat a modelování.