Konečným produktem řešení projektu je software umožňující v jedné databázi komplexně integrovat všechna data týkajících se stability území v jedné lokalitě a zpracovávat tato data společně algoritmy speciálně vyvinutými pro odhad rizik spojený s budoucím využitím území. Testování proběhlo na modelových lokalitách, které jsou územími zasaženými následky povrchové nebo hlubinné těžby.

Způsob bezprostředního uplatnění je dán zapojením uživatele výsledku projektu do řešení. Hlavním uživatelem výsledku je současný správce modelových lokalit (PKÚ). Hlavní uživatel i další uživatelé výsledků (DIAMO, Povodí Ohře) byli zapojeni do řešení konzultacemi jejich konkrétních potřeb souvisejících s řešenou problematikou a reakce na tyto potřeby byly zahrnuty do řešení. Dlouhodobé uplatnění výsledku lze předpokládat vzhledem k tomu, že řada dolů bude nadále uzavírána a rekultivována v příštích desetiletích.